Financieel Verantwoordelijke

Financieel Verantwoordelijke

Taken

Je neemt in de eerste plaats verantwoordelijkheid over de financiële werking van de organisatie, in nauw overleg met de nationaal coördinator.

De financiële werking omvat onder meer:

 • boekhouding en financieel beleid (begroting, afrekening, liquiditeitsplanning…)
 • personeelsadministratie
 • vzw-wetgeving en bijhorende verplichtingen
 • beheer van patrimonium

Je neemt in het kader van jouw opdracht als financieel verantwoordelijke een leidende rol in het uitzetten en voeren van het financieel beleid. Je neemt actief deel aan het Coördinatieteam en je bent het eerste aanspreekpunt voor de Raad van Bestuur. Daarnaast neem je een leidinggevende rol op, in overleg met de nationaal coördinator, voor de aansturing van twee administratieve medewerkers en twee grafisch vormgevers.

De voornaamste uitdagingen zijn:

 • opnemen van verantwoordelijkheid over de financiële situatie van de organisatie, statuten en wettelijke documenten
 • het opzetten en verder optimaliseren van administratieve en financiële procedures
 • kwaliteitsbewaking van de administratieve ondersteuning van de pedagogische werking
Aanbod
 • Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur (met onmiddellijke indiensttreding)
 • Jeugdige werksfeer in een dynamische organisatie
 • Grote zelfstandigheid in het uitvoeren van taken
 • Ruimte voor initiatief en verantwoordelijkheid
 • Salaris volgens relevante anciënniteit en barema B1a - PC 329.01
 • Maaltijdcheques, gratis woon-werkverkeer met de trein

Plaats tewerkstelling: KSA Nationaal vzw, Vooruitgangstraat 225, 1030 Brussel

Profiel

Je bent jong van geest, in het bezit van minimaal een masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring en je bent bereid een langdurig engagement aan te gaan binnen de organisatie.

Kennis

 • Je beschikt over een praktisch inzicht in boekhoudwetgeving en vzw-wetgeving.
 • Je hebt kennis van BTW-wetgeving, kwaliteitsbeleid, arbeidsrecht en verzekeringsmateries of bent bereid deze te verwerven.
 • Kennis van BOB-software (boekhoudpakket) is een extra troef.

Vaardigheden

 • Je kan organiseren, coördineren en planmatig werken. Je ziet hierbij snel oplossingen om vooruit te komen, ook bij hoge werkdruk.
 • Je bent in staat de boekhouding van een middelgrote vzw op te volgen en zelf uit te voeren.
 • Je kan een leidende rol nemen in het zakelijk bestuur, waaronder het opstellen van begrotingen, (tussentijdse) afrekeningen en opvolging van personeelsadministratie.
 • Je kan coachend en participatief leidinggeven.
 • Je kan vlot samenwerken met collega’s en vrijwilligers. Je kan deze doelgroep enthousiasmeren en motiveren.
 • Je communiceert vlot zowel interpersoonlijk als in groep. Je kan hierbij onderhandelen, verschillende belangen met elkaar verzoenen en tot een gedragen voorstel komen.
 • Je kan vergaderingen voorbereiden, leiden, besluiten formuleren, een agenda bepalen en synthetiseren.

Attitudes

 • Je kan je vinden in de visie van de beweging en je bent bereid deze uit te dragen naar externen.
 • Je houdt ervan om creatieve ideeën om te zetten in realistische projecten die hun doel bereiken.
 • Je bent bereid om je flexibel op te stellen ten aanzien van de organisatie en bent bereid tot frequent avond- en weekendwerk.

 

Organisatie
KSA Nationaal vzw
Bijkomende informatie

KSA is een jeugdbeweging voor alle kinderen en jongeren vanaf zes jaar. We stellen ons tot doel op plaatselijk niveau een speelse en zinvolle vrijetijdsbesteding te garanderen, waarbij de leden in groep kunnen groeien als individu binnen de samenleving. Vriendschap en creativiteit staan centraal tijdens de activiteiten. De werking steunt op jongeren die een vrijwillig engagement opnemen en zo leren verantwoordelijkheden te dragen.

De koepel biedt op een kwaliteitsvolle manier de plaatselijke groepen via vorming, administratieve omkadering, initiatieven en inhoudelijke impulsen de nodige ondersteuning om hun werking vorm te geven, met respect voor hun eigenheid en de bestaande diversiteit. Door ontmoeting, verbondenheid en participatie te stimuleren, kunnen we onze beweging profileren, onze groepen vertegenwoordigen op het bovenlokaal niveau en hun (kritische) stem laten horen in de maatschappij. Door de visie voor te leven en uit te dragen, zijn we een inspiratiebron voor onze leden en leiding.

We willen in de toekomst blijvend verder bouwen aan de totale persoonsvorming van steeds meer kinderen en jongeren binnen onze jeugdbeweging.

Procedure

Bezorg je motivatiebrief en cv vóór vrijdag 1 december 2017 aan KSA Nationaal vzw, t.a.v. Wouter Nys via mail aan wouter.nys@ksa.be.

Uit de binnengekomen brieven worden een aantal kandidaten geselecteerd die wij uitnodigen voor een schriftelijke en mondelinge proef op woensdag 6 december 2017.

Deadline
vrijdag, 1 december, 2017
Contactpersoon naam
Wouter Nys
Contactpersoon email