Ruimtelijk planner / onderzoeker

Ruimtelijk planner / onderzoeker

Taken
Pendelaars die de files vermijden. Mountainbikers die ongekende tracés verkennen. Wijkcomités die kiezen voor een leefbare stad of gemeente. Joggers, spelende kinderen en rustzoekers. Iedereen is gebaat bij veilige en aangename wandelpaadjes, fietsroutes of doorsteekjes. 
 
Sinds 2002 werkt Trage Wegen aan een robuust en fijnmazig netwerk van trage wegen in het Vlaamse en Brusselse Gewest. Daarbij wordt steevast een koppeling gemaakt met ruimere omgevingsvraagstukken op het vlak van mobiliteit, milieu, natuur, erfgoed, landschap, gezondheid, toerisme, e.d. Vandaag beschikt de organisatie over een stabiel en interdisciplinair team van 11 deskundigen, verspreid over twee kantoren (Gent en Leuven). 
 
Trage Wegen combineert verschillende activiteiten: dienstverlening en procesmanagement, studie- en projectwerk, beleidsbeïnvloeding en sensibilisering, enz. Vaak worden processen ontwikkeld waarin beleidsmakers, deskundigen, bewoners, gebruikers, ondernemers en/of andere belangstellenden samen kunnen participeren. Om deze projecten mee te concretiseren, werft Trage Wegen één voltijdse medewerker ruimtelijke planning / onderzoek aan.
 
Taken
 
Als ruimtelijk planner / onderzoeker sta je in voor visie- en planontwikkeling op het vlak van trage wegen. Je vertrekt daarbij vanuit een gedegen ruimtelijke analyse en organiseert de participatie van stakeholders en betrokkenen. De projecten die je vormgeeft en uitvoert situeren zich op verschillende schaalniveaus, zowel in (rand)stedelijke gebieden als de open ruimte. Je vertaalt de unieke kracht van trage wegen in ruimtelijke concepten, prikkelende toekomstbeelden, realistische plannen en duidelijke beleidsadviezen. Je realiseert daarbij synergieën met diverse ruimtelijke programma’s (water, vastgoed, landbouw, natuur en milieu, publieke ruimte, erfgoed e.d.). 
 
Concrete taken omvatten:
 • Je treedt op als projectleider van lokale of gebiedsgerichte projecten. Je wordt ingeschakeld in lopende projecten en werkt zelf projectvoorstellen uit.
 • Je maakt een analyse van de projectsituatie: ruimtelijke dynamieken en eigenheid,  bestuurlijke context, kansen en knelpunten, behoeften van uiteenlopende stakeholders, juridisch kader, e.d.
 • Je coacht participatieve trajecten en processen.
 • Je formuleert antwoorden en oplossingen in de vorm van ruimtelijke analyse,  ontwerp en interventie. Je verweeft sociaalgeografische kennis en  onderzoeksvaardigheden met inspraakmomenten, terreinobservaties en –acties. 
 • Je stemt af met collega’s, opdrachtgevers, diverse partners, stakeholders, vrijwilligers, enz. 
 
Aanbod
 • Contract onbepaalde duur;
 • 4/5de regeling binnen 35-uren week;
 • Brutoloon volgens barema B1a van het socio-culturele werk (Paritair comité 329) – er wordt rekening gehouden met anciënniteit;
 • Standplaats Leuven  of  Gent (flexwerkplek bespreekbaar);
 • 100% vergoeding openbaar vervoer of fietsvergoeding;
 • Wij bieden jou een aangename en inspirerende werkomgeving. Je werkt aan uitdagende projecten die je zowel inhoudelijk als praktisch kan vormgeven en organiseren. Je krijgt de kans om te groeien en verantwoordelijkheid te nemen. Een gemotiveerd en interdisciplinair team staat je bij om ideeën te realiseren en innovatieve projecten op de rails te krijgen. 
 
Profiel
Voorwaarden
 • Je hebt een diploma dat toelaat om vraagstukken over de wisselwerking tussen ruimte en samenleving gestructureerd en creatief aan te pakken, bijv. master  in de stedenbouw en ruimtelijke planning, geografie, architectuur, sociologie, milieustudies, tuin- en landschapsarchitectuur, enz. (of gelijkwaardig door ervaring);
 • Je hebt oog voor ruimtelijke dynamieken en synergieën, je kan omgaan met conflicterende invalshoeken en je bent creatief in het zoeken naar oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen;
 • Je hebt affiniteit met of ervaring in proces- en projectmanagement;
 • Je beschikt over een vlotte pen (voor het schrijven van zowel studies of onderzoeksrapporten als wervende communicatie voor diverse doelpublieken);
 • Je hebt een brede kennis van / interesse in mobiliteit, publieke ruimte, stadsontwikkeling, ruimtelijk ontwerp, participatie, landschap en natuur, enz. 
 • Je kan autonoom werken; je neemt initiatief en grijpt kansen.
Pluspunten
 • Je hebt relevante professionele ervaring;
 • Je hebt schets- en ontwerpervaring. Je bent vertrouwd met tekensoftware voor ruimtelijke planning/ontwerp, GIS, infographics of digitale visualisatie;
 • Je hebt ervaring met participatieve trajecten, social design, prototyping, cocreatie, burgerinitiatieven, bemiddeling, overlegsituaties met diverse stakeholders, maatschappelijk engagement of verenigingsleven, e.d. 
 
 
Organisatie
Trage Wegen vzw
Procedure
Kandidaten sturen een brief met motivatie en CV (en ev. portfolio) vóór 2 oktober 2017 per mail of post naar Trage Wegen vzw t.a.v Andy Vandevyvere, algemeen coördinator, andy.vandevyvere@tragewegen.be, Kasteellaan 349A - 9000 Gent.
 • Sollicitatieproef en -gesprek voor geselecteerde kandidaten: 4 oktober 2017.
 • Meer inlichtingen over de functie: Andy Vandevyvere, 09 331 59 20, andy.vandevyvere@tragewegen.be 
 
Deadline
zondag, 1 oktober, 2017
Contactpersoon naam
Andy Vandevyvere
Contactpersoon email