Stagiair sociaal werker / opbouwwerker

Stagiair sociaal werker / opbouwwerker

Taken

De Passage 4 (Drogenbos) is een geïntegreerde basisvoorziening (inloopcentrum) in de strijd tegen de lokale kinderarmoede.

Een opbouwwerker van RISO Vlaams-Brabant (Samenlevingsopbouw) onderneemt er -via een héél uiteenlopend maar samenhangend pakket van maatregelen- concrete acties om oorzaken én gevolgen van de (kinder)armoede aan te pakken en dit in nauwe samenwerking met alle lokale partners zoals gemeentelijke diensten, andere vzw's en instellingen en de doelgroep en rest van de bevolking.

TAKEN:

- Algemene ondersteuning van de opbouwwerker in het opzetten van verschillende activiteiten en interventies (bv. de organisatie van: Baby Cafés, Repair Café, Jobateliers, sportieve of culturele activiteiten, ons 'sociolidair' ruilpunt, taalondersteunende activiteiten, etc.)
- Voorbereiding en begeleiding van het Jeugdclubje (wekelijkse activiteiten voor jongeren)

Aanbod

AANBOD:
- Een gevarieerde stage met aangename werksfeer
- Ruimte voor initiatief

Profiel

PROFIEL:
- Je bent tweetalig (NL/FR).
- Je kan zowel zelfstandig als in groep werken.
- Je beschikt over organisatorische en redactionele kwaliteiten en zin voor initiatief.
- Je kan op een participatieve en creatieve manier met ouders, kinderen en jongeren omgaan.
- Je bent flexibel en bent niet bang om nieuwe uitdagingen aan te gaan.

Organisatie
Passage 4
Bijkomende informatie

Procedure

Deadline
zaterdag, 30 september, 2017
Contactpersoon naam
Renaud Arents