Vacature jeugdhuiscoordinator in jeugdhuis Kaddish

Vacature jeugdhuiscoordinator in jeugdhuis Kaddish

Taken

Jobomschrijving
Je werkt hoofdzakelijk outreachend en brengt de werking van het jeugdhuis tot bij de jongeren. Je voornaamste taak is om de vrijwilligerswerking te coachen. Deze bestaat uit een kerngroep, een caféploeg en de gewone vrijwilligers. Je begeleidt de jongeren vanuit een empowerende visie. Je bent ook de contactpersoon tussen de buurtbewoners en de werking.. Alsook zal je jaarlijks naar de scholen gaan met de projectmedewerkers om de projecten en het jeugdhuis te gaan voorstellen en bezoekers en toekomstige vrijwilligers te gaan werven.

Hiernaast doe je ook de coordinatie in het jeugdhuis tussen kern en raad van bestuur alsook ben je voor beide het aanspreekpunt.

Taken

Onderhoudt de dagelijkse werking van het jeugdhuis
Aanspreekpunt zijn voor de jongeren van het jeugdhuis
Begeleiding van de kern, het café-team en de vrijwilligers. Dit vanuit een sociale, empowerende en maatschappelijke insteek
Versterking en begeleiding globaal vrijwilligersbestand
Aanspreekpunt naar de gemeente en scholen toe
Algemene coördinatie van het jeugdhuis
Coördinatie personeelsteam van het jeugdhuisBeheer en onderhoud buurtwerking/politie
Algemeen onderhoud infrastructuur
Beheer dagelijkse inkomen/uitgaven

Aanbod

Ons aanbod

– Indiensttreding kan vanaf 29 januari 2018 
– Je komt terecht in een sfeervolle, jonge en uitdagende werkomgeving waar veel ruimte is voor eigen ideeën en persoonlijke ontwikkeling;
– Een contract van onbepaalde duur, 28u5/week;
– De kans tot het volgen van een verdere opleiding in de jeugdhuissector
– Verloning volgens PC 329, barema B1c. Relevante anciënniteit wordt in aanmerking genomen

 
Profiel

Profiel

KENNIS EN VAARDIGHEDEN

– Kennis van en inzicht in de leefwereld van jongeren. Je hebt een uitdrukkelijk geloof in hun kunnen en leerpotentieel.
– Je bent geëngageerd om met een brede doelgroep van jongeren aan de slag te gaan.
– Ervaring hebben in de organisatie van projecten in samenwerking met jongeren.
– Prikkelend en stimulerend kunnen werken: jongeren nieuwe ervaringen laten opdoen en kansen bieden om eigen mogelijkheden en grenzen te leren kennen en verleggen.
– Participatief werken: de doelgroep verantwoordelijkheid geven, motiveren en activeren.
– Organisatiegericht: kunnen werken binnen en aan de doelstellingen van de organisatie.
– In team kunnen samenwerken o.b.v. een functionele taakverdeling: actief informatie uitwisselen, zich houden aan afspraken, initiatief en verantwoordelijkheid nemen.
– Zelfstandig werken, eigen werk en takenpakket kunnen structureren en plannen.
– Flexibel zijn: soepel kunnen overschakelen op verschillende taken en zich snel kunnen aanpassen aan wisselende situaties.
– Creativiteit heeft voor jou geen grenzen en je denkt out of the box 
– Je bent bereid tot werken in de vrije tijd van jongeren (weekend –en avondwerk)
– Redactionele en administratieve vaardigheden i.f.v. registratie en verslaggeving voor de rvb.

Organisatie
Jeugdhuis Kaddish vzw
Bijkomende informatie

Over jeugdhuis Kaddish

Jeugdhuis Kaddish vzw is het oudste jeugdhuis van het land en een vaste waarde in Schoten en omgeving. De Kaddish heeft tot doel aan jongeren (16 tot 25 jarigen) de gelegenheid te bieden elkaar te ontmoeten in een sfeervol eigen huis, om er een positieve, zinvolle, pedagogisch verantwoorde vrijetijdsbesteding te genieten.

Buiten het oudste jeugdhuis zijn we ook één van de grotere jeugdhuizen van het land. Met een feestzaal voor 500 personen, een aparte instuifruimte, verschillende bands en toneelgezelschappen die repeteren bij ons, een rockschool die wij huisvesten en nog zoveel meer maken we iedere dag het verschil voor de jeugd van Schoten en omgeving. 

Team Kaddish


Sinds 2014 zijn verschillende jeugdhuizen in Vlaanderen gestart met een project rond ondernemerschap of artistieke expressie. Vanaf januari 2018 zullen ook wij 2 nieuwe projectmedewerkers verwelkomen in ons team. De 2 projectmedewerkers zullen werken rond artistieke expressie en ondernemerschap. Jij als jeugdhuis coordinator hebt een superviserende rol in dit verhaal. Naast je taak als sociaal werker in het jeugdhuis, ben je ook de begeleider van het onze personeelsleden. Met de 3 vaste medewerkers vormen jullie vooral een team, zie jezelf als de voorzitter van dit team. 

Procedure

PROCEDURE

Stuur je motivatie met CV ten laatste op vrijdag 15 december 2017 digitaal door naar personeel@kaddish.be  t.a.v. Glenn Van Roey
De motivatie krijgt pluspunten voor originaliteit, video, foto, infographic of nog andere originele insteken. 
De CV zien we het liefst beperkt tot 1 pagina. 

De jury nodigt je, na een selectie op basis van motivatie en CV, uit voor een gesprek, dat zal plaatsvinden op vrijdagavond 22  december 2017 

Meer informatie over deze vacature is te bekomen bij personeel@kaddish.be of plaats tewerkstelling: Jeugdhuis Kaddish, Vordensteinstraat 50, 2900 Schoten.

Deadline
vrijdag, 15 december, 2017
Contactpersoon naam
Glenn Van Roey
Contactpersoon email