Competenties

Tijdens vormingen die je volgt in sociaal-culturele organisaties of tijdens engagementen die je er als vrijwilliger opneemt, leer je ontzettend veel. Het is niet altijd gemakkelijk om wat je geleerd heb te verwoorden.

Competentiedocumenten


Een Oscar-competentiedocument is daarbij een handig hulpmiddel. Zo'n competentiedocument wordt
uitgereikt door de organisatie waar je de vorming gevolgd hebt of waar je als vrijwilliger actief was.
Competenties
Het document omschrijft de competenties waaraan je gewerkt hebt gedurende een vorming of taak als vrijwilliger. Heb je nog geen competentiedocument(en) gekregen? Vraag ernaar bij de organisatie waar je actief bent of was.

Werkgevers zitten niet direct te wachten op allerlei documenten. Een diploma moet je bijvoorbeeld zelden tonen tijdens een sollicitatiegesprek. Werkgevers willen vooral dat iemand over zijn competenties kan spreken. Ze willen dat je kan benoemen waar je goed in bent.

Oscar-competentiedocumenten helpen je om zo'n gesprek voor te bereiden. Vaak zal een werkgever je in
een sollicitatiegesprek vragen om voorbeelden te geven van je verschillende competenties.

De STAR-methode


De STAR-methode is een methode waarbij gepeild wordt naar een activiteit of gebeurtenis uit het verleden
waarin beroep werd gedaan op een van je ‘sterktes'. Je kan je op een sollicitatieproef voorbereiden aan de
hand van deze methode.

Star?

  • Situatie: een zo concreet mogelijke beschrijving van de succesvolle situatie.
  • Taak: geef en precieze omschrijving van de taak/rol van de betrokkene op dat moment. Wat werd er van je verwacht? Welke was je verantwoordelijkheid?
  • Actie: welke actie heb je ondernomen?
  • Resultaat: effect naar anderen en naar jezelf.