Werken in het jeugdwerk

Werken in de jeugdsectorWerken in de jeugdwerksector is een droom voor veel jonge mensen. Wij geven je graag enkele tips en tricks over hoe je die droom kan waarmaken. Daarnaast verklappen we ook de voor- en nadelen van een job in het jeugdwerk.

Werken met vrijwilligers

De grootste kracht van het jeugdwerk is de inzet van vele vrijwilligers. Je kan als beroepskracht rekenen op een ploeg enthousiaste vrijwilligers die jouw werking mee vorm willen geven. Het werken met vrijwilligers vraagt echter een nauwgezette opvolging van deadlines. Dat is boeiend, maar niet altijd evident.

Avond- en weekendwerk

 

Vrijwilligers zijn het meest bereikbaar op avondmomenten en in het weekend. Dat heeft ook gevolgen voor de ondersteunende beroepskracht. Je zal regelmatig op avonden of in het weekend moeten werken. Wees je daarvan bewust.

Boontje komt om zijn loontje

 

Als toekomstig jeugdwerker vraag je je natuurlijk af hoeveel je zal verdienen. Uit de omschrijving van een vacature word je niet altijd veel wijzer. Omschrijvingen als 'een aantrekkelijk salaris volgens barema PC 329.01' of 'relevante ervaring kan in rekening gebracht worden' maken je vaak niet veel wijzer, vandaar deze verklarende uitleg.

PC 329.01

  • PC?
    Een Paritair Comité (PC) is een overlegorgaan tussen de werknemers en de werkgevers voor elke sector uit het economische leven of overheidsdiensten. Met dit overleg wil men tot een akkoord komen over de arbeidsomstandigheden in bepaalde sectoren. Onder andere loonbarema’s worden op dit overleg vastgelegd.
  • 329.01?
    Het Paritair Comité voor de socio-culturele sector heeft nummer 329. Dz 01 staat voor de onderverdeling in subcomités. PC 329.01 is het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, waar het landelijk, regionaal of lokaal georganiseerd jeugdwerk, de jeugdcentra, de jeugdhuizen, de jeugdclubs, de jeugddiensten en de jeugdateliers onder vallen.
     

Loonbarema’s


Een loonbarema is een tabel met brutolonen. Vaak worden hier ok de woorden 'barema', 'loonschaal',
'loonhoogte' of 'conventioneel loon' voor gebruikt. De loonbarema's en actuele bedragen voor de
verschillende functies in de socio-culturele sector vind je op de website van Sociare. De vermelde bedragen
in de tabellen zijn meestal brutolonen. Op het web vind je heel wat gratis bruto-nettocalculators.

Anciënniteit


Anciënniteit is een begrip waarbij men de periode aanduidt waarin iemand verbonden is aan een bepaalde
organisatie. Het begrip wordt meestal gebruikt om het aantal dienstjaren aan te geven waarin iemand bij
dezelfde werkgever werkt. Anciënniteit of relevante ervaring kunnen ook van toepassing zijn op je ervaring
als vrijwilliger.

Het in rekening brengen van je ervaring is vaak een belangrijk gespreksonderwerp wanneer je met je
toekomstige werkgever onderhandelt over je loon.

Meer info bij de tip 'Basistraject Jeugdwerk' en op www.oscaronline.be